ForsideOpholdKursuscenterPriserInfoNyhederKontaktHavevenner

Kronik i Stiften

Lørdag d. 22/10 bragte Aarhus Stiftstidende en kronik af Saxild Strands daglige leder Henrik Woer.

 

Alle har ret til at komme væk hjemmefra - også vores ældre medborgere!

Af Henrik Woer, leder af Saxild Strand.

 

Henover foråret og sommeren har jeg været en glad og tilfreds mand. Hver uge er der nemlig ankommet endnu et hold af seniorer, som har valgt at tage på et kortere eller længere ophold på Saxild Strand. Saxild Strand er et rekreations- ferie og sundhedshotel, ejet af Aarhus Kommune, men drevet af FO-Aarhus i overensstemmelse med kommunes tanker for stedet: at Saxild Strand skal bruges til folkesundhedsfremmende- og rekreerende aktiviteter for seniorer.

 

Saxild Strands eksistens er foreløbig sikret i yderligere tre år, men tilskuddet til driften falder fra næste år med ½ million. Selvom det naturligvis er irriterende og svært at spare så mange penge i en virksomhed, der allerede er spændt hårdt for, så tror jeg på, at vi fortsat kan gøre det vi er bedst til: at give vores gæster viden og oplevelser, der kan være med til at øge deres livskvalitet. Mit ærinde med denne kronik er således ikke budskabet "send flere penge". Offerrollen overgiver jeg gerne til andre. Mit ærinde er at fortælle hvorfor det er så pokkers vigtigt for kommunens seniorer at der er et sted som Saxild Strand.

 

At seniorer, ligesom alle andre, har brug for, og godt af, at komme lidt væk hjemmefra er på ingen måde ny viden, selvom vi til stadighed lader antropologer studere fænomenet. En af vores gæster omformulerede den nok så berømte sætning "at rejse er at leve", så den passede til hans egen og mange andre af vores gæsters situation. Han sagde: "at komme væk hjemmefra er at genoplive". Med det mente han, at det er når vi kommer væk fra de vante, trygge rammer og bliver udfordret intellektuelt og fysisk, at vi får fyldt energidepoterne og bliver 'genoplivet". For egen regning kan jeg tilføje: og så er destinationen ligegyldig.

 

Fælles ferie- og rekreationsophold med ligestillede, er et effektivt middel i kampen for at øge seniorenes livskvalitet. Opholdene er i høj grad netværksdannende og er dermed i mange tilfælde medvirkende til at bryde den onde spiral af ensomhed og isolation som mange seniorer ufrivilligt oplever. Gang på gang oplever vi, at vores gæster i løbet af et ophold finder hinanden og får opbygget ven-og bekendtskaber, hvor de for eksempel jævnligt fører telefonsamtaler eller mødes i frivillighusenes caféer.

 

På Saxild Strand har vi æren af at modtage et bredt udsnit af seniorer fra Aarhus. Vi får besøg  af superfriske, aktive og sunde 90 årige. Vi får besøg af gæster i slutningen af 80erne, der har et stort socialt netværk og en iPad under armen. Men vi ser også den anden og mere dystre side af seniorlivet: Vi får ofte besøg af 60 årige med livstruende sygdomme. Vi møder ægtepar, hvor den ene part er dement og den anden er fuldstændig frisk. Vi møder mennesker, der er dybt ensomme, fordi de ned tiden har mistet det meste af deres sociale netværk. Vi møder ny opererede hofte- og knæpatienter, der kommer til Saxild Strand, for at få tryghed, omsorg og et kærligt skub, så de husker at tage deres genoptræning alvorligt.

 

Personalets indsats er fantastisk, men det der nok imponerer mig mest, er det fællesskab der opstår blandt vores gæster. Langt de fleste af de gæster der kommer til Saxild er indstillet på, at deres ophold skal være en succes for både dem selv, og for deres medkursister. Det betyder at vi tydeligt mærker sympati, medfølelse og hjælpsomhed blandt vores gæster. De vil hinanden det godt - uden at det bliver for meget eller for påtaget.

 

Her skal blot gives et enkelt eksempel.  Fornylig sagde vi farvel til et ægtepar hvor manden er dement. Parret var på et fem dages ophold hos os og ved frokosten på afrejsedagen rejste konen sig og takkede for et fantastisk ophold. Hun rettede især sin tak til husets øvrige gæster, fordi de havde hjulpet til, så mand og kone hver især fik lidt frihed fra hinanden. En frihed de begge mangler i en hverdag, hvor de, på trods af god hjælp fra omgivelserne, meget sjældent foretager sig noget hver for sig.

 

På Saxild Strand har vi i de sidste år taget initiativ til og deltaget i flere udviklingsprojekter, f.eks. Højskoledage for demensramte og diverse kursus- og rekreationsophold i samarbejde med patientforeningerne. Særlig stolt er jeg dog af det feriekoncept for Aarhus Kommunes plejehjem, som vi har udviklet i tæt samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune med Rådmand Jette Skive i spidsen. Projektet er delvist finansieret af den såkaldte 'ældremilliard'.

 

Konceptet er enkelt. Op til 15 beboere fra et plejehjem kommer til Saxild Strand sammen med tre medarbejdere. Personalet fra plejeboligerne tager sig af beboernes plejebehov, mens vi fra Saxild leverer alt det andet. Selvom personalet fra plejeboligerne har nok at se til, er der rigeligt tid, rum og plads til at beboerne og plejepersonalet kan være sammen på helt andre vilkår end i hverdagen derhjemme. Det kan godt være nogle af vores gæster på disse særlige ferieophold har svært ved at huske deres ophold når de kommer hjem, men det betyder intet i denne sammenhæng. Beboerne nyder nuet, omgivelserne og ikke mindst det glade samvær med hinanden og det personale, der er med på ferien.

 

Man kan spørge sig selv om det ikke er en luksus at have et sted som Saxild Strand i en tid hvor kommunen er hårdt presset økonomisk?

 

Mit svar er enkelt: Når folk er syge, ensomme eller generelt mangler livsmod, men alligevel vælger at tage turen til Saxild, er det som regel fordi de nærer et brændende ønske om at ændre deres egen livssituation. For mange af dem er Saxild Strand første trin i kampen for at få et bedre liv.  Vores opgave er ikke at ændre deres liv, det kan kun de selv, men vi kan give dem inspiration og redskaber til at komme videre til næste trin.

 

De redskaber vi kan tilbyde er ikke psykologbistand eller forkromede og dyre behandlingsplaner. Det er derimod mellemmenneskelige og ret jordnære aktiviteter, der på den ene side kan fremme og forbedre det enkelte individs sundhedstilstand, og på den anden side kan bane vejen for deltagelse i nye fællesskaber. Hver eneste morgen har vi for eksempel morgengymnastik under ledelse af en fysioterapeut. Det er en aktivitet, der giver anledning til masser af smil og morskab.  Vi er ikke så naive at tro, at vores gæster efter endt ophold springer ud af sengen hver morgen og laver gymnastiske øvelser på stuegulvet. Men det er vores håb at sundheden, glæden og begejstringen, kan inspirere vores gæster til at deltage i nogle af de motionsaktiviteter der udbydes lokalt, fx "ud af røret" holdene, der udbydes på mange lokalcentre.

 

At give vore ældre et afbræk i hverdagen, mulighed for at få en god oplevelse og måske se sig selv og sine omgivelser i et nyt lys, ser jeg personligt som en god og vigtig samfundsinvestering, der tjener sig selv ind mange gange. Når jeg ser vores gæster glade øjne og i øvrigt kan følge den livlige udveksling af telefonnumre og e-mailadresser på tværs af alder og køn ved afrejse, ved jeg at vores arbejde er lykkedes.

 

Henrik Woer stod sammen med Torben Dreier fra FO-Aarhus bag genåbningen af Saxild Strand i maj 2013.